ĐẠI HỘI THI ĐUA QUYẾT THẮNG NHÀ MÁY Z176 GIAI ĐOẠN 2013 – 2018        Được sự nhất trí của Đảng uỷ, Thủ trưởng Tổng cục CNQP sáng ngày 6/10/2018 Nhà máy Z176 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 – 2018 ; Đại hội là ngày hội lớn trong phong trào Thi đua Quyết thắng 5 năm qua. 


         Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thiếu tướng Lâm Trọng Đông – Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm chính trị Tổng cục CNQP; các đồng chí đại biểu lãnh đạo huyện Gia Lâm, huyện Văn Giang, Xã Kiêu Kỵ, xã Dương Xá, cùng 252 đại biểu là CBCNV tiêu biểu, xuất sắc trong công tác và sản xuất.


          Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2018 – 2023; Báo cáo của tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, tham luận của các bộ phận.


           Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Lâm Trọng Đông đã động viên, biểu dương những thành tích và kết quả đạt được trong công tác Thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của Nhà máy giai đoạn 2013 – 2018; đồng thời giao nhiệm vụ triển khai công tác Thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2018 – 2023.


           Ghi nhận tinh thần thi đua quyết thắng nỗ lực phấn đấu của CBCN trong Nhà máy, Thủ trưởng Tổng cục đã trao tặng Giấy khen cá nhân điển hình cho đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang Tuấn – Quản đốc PX A3.1;


           Nhà máy đã trao tặng giấy khen cho 02 tập thể điển hình tiến tiến là Phòng B7 và Phân xưởng A4; giấy khen cho 20 đồng chí CBCNV tiêu biểu, xuất sắc trong công tác và sản xuất của các bộ phận. 


         Sau 4h làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong phong trào Thi đua Quyết thắng trong đơn vị. Qua đó, Đảng uỷ, chỉ huy Nhà máy kêu gọi toàn thể CBCNV tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, với ý chí quyết tâm cao, luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ hăng hái thi đua phấn đấu đạt nhiều thành tích mới góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Nhà máy vững mạnh toàn diện và phát triển bền vững đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.