ĐẠI TÁ NGUYỄN ĐẮC HẢI - UVĐU, PHÓ CHỦ NHIỆM TỔNG CỤC CNQP ĐẾN KIỂM TRA VÀ LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY          Thực hiện kế hoạch công tác của Thủ trưởng Tổng cục CNQP, sáng ngày 7/6/2018, đồng chí Đại tá Nguyễn Đắc Hải – Uỷ viên Đảng ủy, Phó chủ nhiệm Tổng cục CNQP cùng đoàn công tác đến kiểm tra và làm việc tại Nhà máy; Thủ trưởng đã đi kiểm tra sản xuất các phân xưởng. Tại buổi làm việc đồng chí Thượng tá Phạm Anh Tuấn- Giám đốc Nhà máy đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2018. Trong phần phát biểu, Thủ trưởng Tổng cục đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng, những kết quả trong sản xuất – kinh doanh, trong xây dựng đơn vị, đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện môi trường làm việc trong 6 tháng đầu năm; đồng thời định hướng trong thời gian tới Nhà máy cần tập trung khai thác tốt các đơn hàng quốc phòng, đáp ứng sản lượng giao hàng kinh tế xuất khẩu, chú trọng nâng cao công tác quản lý doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động. Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đồng chí Phạm Anh Tuấn đã trân trọng cám ơn và lĩnh hội những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ trưởng./. 

(Một số hình ảnh buổi làm việc của Thủ trưởng)