HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG –KHÔNG QUÂN NGHIỆM THU MÔ HÌNH MÁY BAY SU DẠNG BƠM HƠI DO NHÀ MÁY Z176 SẢN XUẤT           Sáng ngày 27/8/2018 tại Nhà máy Z176, Tổng cục CNQP, Hội đồng nghiệm thu Quân chủng Phòng không – Không quân do Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng, Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu sản phẩm mô hình nghi trang máy bay Su dạng bơm hơi do Nhà máy Z176 sản xuất.

 

            Hội đồng đã kiểm tra hồ sơ sản xuất, quy trình công nghệ, tài liệu kỹ thuật, chất lượng, các tham số kỹ thuật theo yêu cầu. Sau quá trình kiểm tra, nghiệm thu chặt chẽ, Hội đồng nghiệm thu đã kết luận: mô hình nghi trang máy bay Su dạng bơm hơi do Nhà máy Z176 sản xuất đạt các yêu cầu về tính năng kỹ chiến thuật, đảm bảo chất lượng theo đúng thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.

             Hội đồng nghiệm thu đề nghị Quân chủng Phòng không – Không quân đưa vào trang bị cho các đơn vị trong Quân chủng, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu./.