HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2017Ngày 27/1/2018, Nhà máy đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2018 và tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thượng tá Phạm Anh Tuấn – Giám đốc Nhà máy; đồng chí Đại tá Quách Đình Khoa – BTĐU, Chính ủy Nhà máy; các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy; trưởng phó các xí nghiệp, phòng ban, phân xưởng, công ty cổ phần và 200 đại biểu bầu từ hội nghị người lao động từ các bộ phận.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh năm 2017, chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và thảo luận biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Nghe nội dung kết quả KPI, báo cáo công khai tài chính, kết quả thực hiện công tác chất lượng, công tác IWAY,HRP,5S. Đồng thời thông qua nội dung bổ sung vào thỏa ước lao động tập thể nhiệm kỳ 2017-2019; ký kết giao ước thi đua năm 2018; bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019; bầu Tổ đối thoại.

Đồng chí Thượng tá Phạm Anh Tuấn - Giám đốc Nhà máy phát biểu tại Hội nghị

 

 

Đồng chí Đại tá Quách Đình Khoa - BTĐU, Chính ủy Nhà máy trao danh hiệu CSTĐ năm 2017 cấp Tổng cục cho 2 cá nhân

 

 

Hội nghị người lao động Nhà máy là hình thức dân chủ nhằm cụ thể hoá phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" của Đảng; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của cán bộ, công nhân viên trong việc tham gia quản lý và  xây dựng đơn vị.

Sau 5 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đại biểu người lao động Nhà máy đã thành công tốt đẹp; thành công của Hội nghị là cơ sở để Nhà máy hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018./.