HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2018Thực hiện kế hoạch công tác tháng 4 năm 2018, sáng ngày 14/4/2018 Nhà máy đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018. Hội nghị đã nghe báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu SX-KD, đánh giá KPI của IKEA đối với Nhà máy; báo cáo công khai tài chính; đánh giá công tác chất lượng; công bố quyết định Nhà máy đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015; nhận xét thực hiện công tác IWAY, HRP, 5S; báo cáo cơ chế thưởng và kế hoạch tổ chức hội thi an toàn viên, kỹ thuật viên, tổ trưởng sản xuất, KCS, thủ kho giỏi năm 2018.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn - Giám đốc Nhà máy phát biểu quán triệt nội dung hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Thượng tá Phạm Anh Tuấn đã nêu rõ, trong quý I mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu SX-KD đều hoàn thành kế hoạch và có sự tăng trưởng so với năm 2017 và chỉ ra những tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục, nhất là sự phối hợp giữa các phòng ban trong triển khai nhiệm vụ, việc chấp hành nội quy lao động, thực hiện công tác IWAY, HRP, công tác an toàn; công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách đối với người lao động…Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018, đồng chí Giám đốc yêu cầu cần tập trung vào hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất và giao hàng, thực hiện việc đánh giá hiệu quả công việc gắn với cơ chế lương thưởng tháng, đẩy nhanh tiến độ ứng dụng phần mềm trong quản lý sản xuất, thanh toán vật tư, thanh toán lương; chấn chỉnh việc chấp hành nội quy lao động, tác phong mang mặc, thực hiện IWAY, HRP; tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu KH quý II và 6 tháng đầu năm.