Tin Tức

KHAI MẠC HỘI THI TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT, KỸ THUẬT VIÊN VÀ AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM 2017               Thực hiện Kế hoạch số 441/KH-Z176 ngày 22/4/2017 về việc tổ chức Hội thi Tổ trưởng sản xuất, kỹ thuật viên và An toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở năm 2017, sáng ngày 19/8/2017, tại Trụ sở chính Nhà máy Z176 đã diễn ra buổi khai mạc Hội thi.

Đến dự buổi khai mạc có đồng chí Đại tá Quách Đình Khoa – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy cùng 124 đồng chí là tổ trưởng, trưởng ca sản xuất, kỹ thuật viên, an toàn vệ sinh viên của Nhà máy.

Đồng chí Đại tá Quách Đình Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc Hội thi

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Kiên - Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng ban tổ chức thông qua quy chế Hội thi

Hội thi lần này tổ chức với mục đích nâng cao trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý của đội ngũ Tổ trưởng sản xuất, Kỹ thuật viên phân xưởng và đội ngũ An toàn vệ sinh viên của Nhà máy. Đây cũng là dịp để đội ngũ quản lý của các bộ phận sản xuất được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng, phát huy từng vị trí công tác, đồng thời đánh giá thực tế đội ngũ quản lý từ đó có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng kiến thức nhằm xây dựng, phát triển nguồn nhân lực một cách hiệu quả.

Một số hình ảnh trong buổi thi đầu tiên