Thiết bị kiểm tra độ bền sương muối 

TÊN TRANG BỊ ĐL - TN

KÝ HIỆU SỐ HIỆU

HÃNG/NƯỚC SẢN XUẤT

ĐẶC TÍNH ĐO LƯỜNG

ĐV QUẢN LÝ

NƠI KĐ/HC
Thiết bị kiểm tra độ bền sương muối HT-8052C 8052 Đài loan Nhiệt độ buồng KT :  500C
Áp lực khí nén: (0,8 / 2,0) kg/cm2
Lượng phun sương muối: (0,5 / 3,0) ml/80cm2/h
Độ pH sương muối: 6,5 / 7,2
TC-76 Z176