Thiết bị kiểm tra độ bền uốn gấp vải 

TÊN TRANG BỊ ĐL - TN

KÝ HIỆU SỐ HIỆU

HÃNG/NƯỚC SẢN XUẤT

ĐẶC TÍNH ĐO LƯỜNG

ĐV QUẢN LÝ

NƠI KĐ/HC
Thiết bị kiểm tra độ bền uốn gấp vải SG-B04A DH48J TQ Góc gấp: 1350;
Tốc độ: 175 rpm ±10
Số vòng đếm: 9999 x 100
TC-76 Viện Công nghệ