Thiết bị phân tích phối màu sơn tự động 

TÊN TRANG BỊ ĐL - TN

KÝ HIỆU SỐ HIỆU

HÃNG/NƯỚC SẢN XUẤT

ĐẶC TÍNH ĐO LƯỜNG

ĐV QUẢN LÝ

NƠI KĐ/HC

Thiết bị phân tích phối màu sơn tự động

( Thiết bị so màu)

Master
III, II, I
 
31045130199 Mỹ Vùng quang phổ: (360 / 740) nm
Độ phân giải: 20 nm
TC-76 Z176