THỦ TRƯỞNG TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG KIỂM TRA VÀ LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY Z176             Thực hiện kế hoạch công tác của Tổng cục CNQP, ngày 16/11/2017, đồng chí Thiếu tướng Ngô Văn Giao - Ủy viên Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cùng đoàn đại biểu cơ quan Tổng cục đã đến kiểm tra và làm việc tại Nhà máy Z176. Thủ trưởng cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình sản xuất tại Xí nghiệp 76.1 và các phân xưởng sản xuất của Nhà máy. Thay mặt lãnh đạo chỉ huy Nhà máy, đồng chí Thượng tá Phạm Anh Tuấn - Giám đốc Nhà máy báo cáo tình hình nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Nhà máy năm 2017, những kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm. Phát biểu trong buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục đã biểu dương những kết quả mà Nhà máy đã đạt được trong 10 tháng đầu năm 2017, nhất là trong phát triển sản phẩm quốc phòng mới; trong sản xuất kinh tế xuất khẩu; bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao động. Đồng thời đồng chí cũng nêu ra những định hướng trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo thực hiện, trong đó trọng tâm là phát triển thị trường bạn hàng, mở rộng thị phần xuất khẩu, ứng dụng công nghệ.

             Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó chủ nhiệm cũng chỉ đạo Nhà máy Z176 phối hợp với Nhà máy Z111, Z125 hoàn thành đúng tiến độ, số lượng, chất lượng sản phẩm túi trang cụ. Đồng thời Đảng ủy Z176 cũng tập trung triển khai Nghị quyết về việc việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp theo quyết định của cấp trên.

             Thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy đồng chí Giám đốc Nhà máy đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục và lĩnh hội toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng và đưa vào Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Nhà máy trong thời gian tới.

 

NĐT