Vải không dệt

Cuộn vải không dệt đỏ

Mã: Z76-513

Chất liệu: PP

Liên hệ đặt hàng

Hotline 24/7: +84243 678 1603 - 0965 610 967

Thông tin sản phẩm

Má sản phẩm: Z76-513
Chất liệu: PP 
Kích thước: Liên hệ 
Màu sắc: Liên hệ

Liên hệ : KD01, KD06,KD07,KD04,KD03