Màng PP, PE, PVC

Màng PP

Mã: Z76-531

Chất liệu: PE, PP

Liên hệ đặt hàng

Hotline 24/7: +84243 678 1603 - 0965 610 967

Thông tin sản phẩm

Má sản phẩm: Z76-531
Chất liệu: PE, PP 
Kích thước: Liên hệ 
Màu sắc: Liên hệ

Liên hệ :  KD01, KD06,KD07,KD04,KD03

Màng PE
Mã: Z76-532