Vải không dệt

Vải không dệt

Mã: Z76-511

Chất liệu: PP

Liên hệ đặt hàng

Hotline 24/7: 043 678 1603 - 0912 018 359

Thông tin sản phẩm

Má sản phẩm: Z76-511
Chất liệu: PP 
Kích thước: Liên hệ 
Màu sắc: Liên hệ

Liên hệ : KD01, KD06,KD07,KD04,KD03