banner13 banner12 banner16 Banner 7 Banner 5 banner16 banner15 banner11 Banner 3 Banner 6 banner18 Banner9
Về chúng tôi

Về chúng tôi

Công ty TNHH một thành viên 76 (Công ty 76-BQP) được thành lập ngày 09/3/1971. Từ một xưởng sản xuất nhỏ đến nay đã là một Nhà máy lớn của Quân đội, đạt trình độ tự động hóa, cơ khí hoá hiện đại. Từ chỗ ban đầu chỉ nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa được một số loại vũ khí, trang bị,vật tư kỹ thuật cơ bản, đến nay Nhà máy đã nghiên cứu, chế thử, sản xuất được nhiều sản phẩm quốc phòng và kinh tế. Trong đó, có nhiều sản phẩm mới, hiện đại, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới. Nhà máy đã kết hợp tốt quốc phòng với kinh tế, tích cực đầu tư nhiều dây chuyền sản xuất hàng kinh tế với hệ thống thiết bị hiện đại, với công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm tốt, nhiều sản phẩm có giá trị cao, có mặt ở khắp đất nước và trên thị trường quốc tế... Nhà máy không chỉ nghiên cứu, sản xuất quốc phòng, kinh tế và kinh doanh mà còn không ngừng củng cố, xây dựng và phát triển Nhà máy vững mạnh toàn diện, đồng thời, tích cực tham gia hoàn thiện nghệ thuật tạo nguồn vũ khí, trang bị...

Đọc tiếp...

Túi PP dệt 03
Mã: Z76-103
Lều bạt 04
Mã: Z76-304
Hộp đựng đồ 03
Mã: Z76-403
Hạt nhựa PP
Mã: Z76-501
Sơn Alkyd 03
Mã: Z76-603
Xuồng cứu hộ 01
Mã: Z76-704
Quần áo mưa
Mã: Z76-901