28 DN dệt may và xơ sợi dệt đạt "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2018Bộ Công Thương đã phê duyệt và công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2018. Trong đó có 20 DN dệt may và 8 DN xơ sợi dệt các loại đáp ứng tiêu chí xét chọn.

 

 

Danh sách 20 Doanh nghiệp Dệt may đạt "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2018

Danh sách 20 Doanh nghiệp Xơ sợi dệt các loại đạt "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2018