NHÀ MÁY Z176 ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.        Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, trên địa bàn đơn vị đóng quân có những chùm ca bệnh lây nhiễm ngoài cộng đồng. Nhà máy đã tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, kiên quyết không để dịch lây lan vào đơn vị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để nâng công tác phòng chống dịch lên mức cao hơn so với các đợt dịch trước đó.
 
 
 
        Nhà máy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công nhân viên, đối tác, khách hàng đến làm việc tại Nhà máy thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K + vắc xin của Bộ Y tế. Đã chủ động nguồn vắc xin tiêm cho CBCNV
 
 
 
 
        Nhà máy đã trang bị, cấp phát khẩu trang cho CBCNV, tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt việc tuân thủ đeo khẩu trang đúng cách; tăng cường phun dung dịch khử khuẩn, nước sát khuẩn tại các khu vực; đo thân nhiệt hàng ngày cho CBCNV khi vào làm việc tại Nhà máy; thực hiện khai báo y tế điện tử hàng ngày. Các bộ phận duy trì thường xuyên nắm tình hình và báo cáo quân số, sức khoẻ của người lao động. Kiểm soát, giám sát chặt chẽ khách, đối tác, Nhà thầu đến làm việc tại đơn vị…

         
         Đặc biệt để đảm bảo an toàn trong tổ chức ăn ca, Nhà máy đã lắp tấm chắn phòng dịch tại các bàn ăn, phân bổ giờ ăn ca của từng bộ phận, khuyến cáo không nói chuyện khi ăn, giữ khoảng cách để hạn chế tối đa việc tiếp xúc.
 
        Trên tinh thần vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid 19, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mỗi CBCNV trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không lơ là chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19.