Nhà máy Z176- Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021)Nhằm phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, từ đó nâng cao nhận thức, động cơ quyết tâm thi đua của mỗi CB CNV.

Ngày 01/10/2021, Nhà máy đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Cán bộ, CNV Nhà máy Z176 phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, 77 năm ngày Thành lập QĐND Việt Nam, 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

- Thời gian đợt thi đua: 75 ngày (từ ngày 05/10/2021 đến 19/12/2021), với mục tiêu trọng tâm:

- Một là: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho CBCNV về ý nghĩa và giá trị lịch sử 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Xây dựng tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

- Hai là: Các xí nghiệp, phòng, ban, phân xưởng phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2021, phấn đấu doanh thu cả năm đạt trên 1.800 tỷ đồng, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt. Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần và chế độ chính sách cho người lao động.

- Ba là: Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ triển khai và vận hành hệ thống chuyển đổi số; Hoàn thành tốt các mục tiêu Đề án lương 3P và đẩy mạnh triển khai áp dụng số hóa trong công tác quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm.

          - Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất. Hoàn thành các công trình, dự án được đầu tư theo kế hoạch.

- Năm là: Tiếp tục hiện tốt Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị.

- Sáu là: Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng Nhà máy VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh; phấn đấu không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn trong SXKD, công tác, sinh hoạt và tham gia giao thông.

- Bảy là: Tổ chức tốt việc đánh giá, tổng kết năm 2021; xây dựng kế hoạch các mặt công tác năm 2022 kịp thời, chất lượng.

             * Đợt thi đua cao điểm “Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021. Tin tưởng rằng: Với truyền thống “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động vượt khó” toàn thể CB- CNV Nhà máy sẽ hoàn thành xuất sắc các nội dung, mục tiêu của đợt thi đua cao điểm và cả năm 2021. Tiếp tục xây dựng Nhà máy phát triển bền vững