NHÀ MÁY Z176 TỔ CHỨC BẾ MẠC KHÓA ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG


 

 

Với mục tiêu thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng cho sự phát triển của của đơn vị, sau một tháng học tập và nghiên cứu, ngày 09/4/2022, Nhà máy Z176 tổ chức bế mạc Khóa đào tạo cán bộ quản lý cấp trung.

Dự và chỉ đạo buổi bế mạc có Đại tá Phạm Anh Tuấn – Giám đốc Nhà máy, các đồng chí trong Ban Giám đốc; 67 học viên là cán bộ, trợ lý các xí nghiệp, phòng, ban, phân xưởng trong toàn Nhà máy.
Phát biểu tại buổi bế mạc khoá đào tạo, Đại tá Phạm Anh Tuấn – Giám đốc Nhà máy đã nhấn mạnh trong những năm qua, công tác đào tạo nguồn nhân lực của đơn vị luôn được Lãnh đạo chỉ huy Nhà máy quan tâm. Khóa đào tạo nhằm bồi dưỡng năng lực và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung. Do điều kiện dịch bệnh, việc tổ chức khóa học còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, lớp học đã thực hiện thực sự có hiệu quả các nội dung trong chương trình bồi dưỡng đã đề ra. Một số học viên tại các cơ sở ở xa trụ sở chính vẫn được theo dõi lớp học qua hình thức trực tuyến online. Trong 20 buổi đào tạo với 05 chuyên đề các học viên đã được lĩnh hội các kiến thức về năng lực lãnh đạo, tư duy, phương pháp quản lý để ứng dụng vào triển khai thực hiện nhiệm vu, đáp ứng yêu cầu mục tiêu chiến lược phát triển Nhà máy Z176 trong giai đoạn tới.
Có thể là hình ảnh về 13 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 13 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 13 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM र GHIỆPQUỐ HÒNG NHÀ NHÀMÁY Z176 KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC LÝO CẤP TRUNG A'Có thể là hình ảnh về ‎12 người, mọi người đang đứng, trong nhà và ‎văn bản cho biết '‎ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUԔN NĂM ه PHÒNG NHÀ Z176 KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NANG NĂNGLỰC CẤP TRUNG làn 04tháng 2022‎'‎‎Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM'Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'CAN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN NHÀ MÁY TÍCH CỰC HỌC AP VÀ LÀM THEO TƯ TƯƠNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH C CHI MINH'Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM KHÃA ĐÀO TẠO NANG CAO NÀNG LƯC QUANLY CẤP TRUNG'Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Sau khi hoàn thành bài kiểm tra đạt kết quả tốt, 100% các học viên đã được cấp chứng chỉ. Khoá đào tạo đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại đơn vị.