NHÀ MÁY Z176 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022.Ngày 26/02/2022, Nhà máy Z176 đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đại tá Phạm Anh Tuấn - Giám đốc Nhà máy, đồng chí Đại tá Lê Văn Chiến – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công ty; các đồng chí trong Đảng ủy, Chỉ huy Nhà máy, Kiểm soát viên, chỉ huy các Xí nghiệp, phòng ban, phân xưởng và 118 đại biểu bầu từ các bộ phận đại diện cho gần 1.800 người lao động trong đơn vị.
 
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản
 
Thông qua Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết hội nghị người lao động năm 2021 đề ra và bàn các biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022.
 
Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Đại tá Phạm Anh Tuấn – Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; nghe trả lời các ý kiến, kiến nghị từ Hội nghị Người lao động các bộ phận; báo cáo công khai tài chính năm 2021, báo cáo công tác kế hoạch, tổ chức lao động – tiền lương, công tác kế hoạch kinh doanh, công tác chất lượng và ý kiến tham luận từ các phòng, phân xưởng, xí nghiệp.
 
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'S) CÃNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN76 VIÊN HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 gày 26 thảng 02 năm 2022 HÒM PHIẾU'
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và văn bảnCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'Ly CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2022 ĐOÀN CHU HOM PHIÊU'
 
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết '476 + C CÔHN6 THÀNH CÔNG TY TNHH HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2022 HÒM PHIÊU'
Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về ‎trong nhà và ‎văn bản cho biết '‎NHÀ MÁY TÍCHC ỰCH ĐỨC, PHONG CÁCH HÃCHI MINH HỌC OCT TẬP י 121 그‎'‎‎
Có thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết '×× LCOZ CÔNGTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 76 HỘI HỊ ĐẠI BIỂU VG NĂM 2022 ng 02 năm 2022'Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản cho biết '77.6 COAS CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN76 VIÊN HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2 Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2022 ĐOÀNC'Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 8 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà
 
 
Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân; thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia Tổ đối thoại.
Sau hơn 4h làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Đại biểu người lao động Nhà máy Z176 năm 2022 đã thành công tốt đẹp.