trang thiết bị y tế

Khẩu trang quốc phòng

Mã: AKD12

Chất liệu: Vải không dệt

Liên hệ đặt hàng

Hotline 24/7: +84243 678 1603 - 0965 610 967

Thông tin sản phẩm

KHẨU TRANG QUỐC PHÒNG

MÃ: AKD12

Chất liệu: Vải không dệt

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Hotline 24/7: +84243 678 1603 - 0965 610 967

Tấm che mặt
Mã: P.FS.05